+32 (0)11/75 41 02 info@confocus.be
Selecteer een pagina

Een inspirerend programma

4 themazalen per locatie zorgen voor een uitgebreide keuzemogelijkheid. Dit jaar komt opnieuw vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en verzekeringsrecht aan bod. Nieuw in het programma zijn de themazalen ‘de advocaat als ondernemer’ en ‘bemiddeling’, waarbij we meteen inspelen op recente wetgeving.

7e editie met
praktische workshops

De wijziging van de bemiddelingswet zorgt voor nieuwe uitdagingen in het bijstaan van de cliënt. Op elke Rechtsdag is er 1 themazaal ‘bemiddeling’ met praktische workshops waarbij je leert hoe je een bemiddelingscase opstart en je cliënt het beste begeleidt hierin. Handige tools waarmee je in de praktijk meteen aan de slag kan!

Scoor 6 OVB-punten

Elke Rechtsdag is erkend voor 6 juridische punten door de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Volg 3 dagen en behaal in totaal 18 juridische punten!

Netwerken met toppers

Zoals steeds werken we samen met zorgvuldig gekozen gastsprekers die met passie hun kennis delen. De Rechtsdagen zijn de ideale kans om ervaringen uit te wisselen.

Kmo-portefeuille

Ontvang 30 of 40% Vlaamse subsidie via de kmo-portefeuille. Ons erkenningsnummer is: DV.O106917. Meer info

Sprekers die je inspireren

Onze toonaangevende sprekers pikken in op de actualiteit, bespreken voorbeelden uit hun ruime ervaring en kunnen out of the box denken. Ze zijn klaar voor jouw vragen en geven je hands-on tools voor je dagdagelijkse praktijk.

 

Overzicht van alle sprekers >>
 • Prof. dr. Alois Van Oevelen
  Prof. dr. Alois Van Oevelen
  Professor Universiteit Antwerpen
 • Prof. Jules Stuyck
  Prof. Jules Stuyck
  Emeritus hoogleraar KU Leuven, advocaat Liedekerke
 • Mr. Annelies Marissens
  Mr. Annelies Marissens
  Advocaat
 • Mr. Michaël Warson
  Mr. Michaël Warson
  Advocaat-vennoot en mediator Advocom
 • Mr. Maxime Monard
  Mr. Maxime Monard
  Advocaat Monard Law
 • Mr. Stéphane Vereecken
  Mr. Stéphane Vereecken
  Advocaat-vennoot Charlier Advocaten
 • Mr. Eric Van der Mussele
  Mr. Eric Van der Mussele
  Advocaat
 • Mr. Kristof Vanhove
  Mr. Kristof Vanhove
  Advocaat-vennoot INTEGRA advocaten
 • Mr. Dave van Moppes
  Mr. Dave van Moppes
  Advocaat-vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten
 • Dhr. Thomas Zwaenepoel
  Dhr. Thomas Zwaenepoel
  Partner KPMG Belastingconsulenten
 • Mr. Wouter Neven
  Mr. Wouter Neven
  Advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Pieter Van den Broeck
  Mr. Pieter Van den Broeck
  Advocaat-partner Monard Law
 • Mr. Jo Roseleth
  Mr. Jo Roseleth
  Advocaat-vennoot Scherpa Law
 • Mr. Geert Lenssens
  Mr. Geert Lenssens
  Advocaat-vennoot SQ Law
Prof. dr. Alois Van Oevelen
Professor Universiteit Antwerpen


Biografie van de spreker Prof. dr. Alois Van Oevelen

Prof. dr. Aloïs Van Oevelen behaalde in juli 1975 aan de KU Leuven zijn diploma van licentiaat in de rechten met grote onderscheiding. Van 1 september 1975 tot 30 september 1977 was hij advocaat bij de balie te Antwerpen op het kantoor van mr. Carlos De Baeck, advocaat bij het Hof van Cassatie. Vanaf 1 oktober 1976 werd hij assistent “Privaat vermogensrecht” aan de Universiteit Antwerpen, waar hij op 13 juni 1984 zijn doctoraatsproefschrift verdedigde over “De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht”, dat werd bekroond met de Fernand Collin-Prijs. Met ingang van 1 oktober 1984 werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Antwerpen. Achtereenvolgens werd hij er bevorderd tot hoofddocent (1 oktober 1991), hoogleraar (1 oktober 1994) en gewoon hoogleraar (1 oktober 1997). Hij doceert “Verbintenissenrecht” en “Bijzondere Overeenkomstenrecht”. Sinds 1 september 1998 is hij hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad.  

 

 Waarom ik graag spreek!

Het behoort tot de taak van de professoren om aan wetenschappelijke dienstverlening te doen, onder meer door het verzorgen van voordrachten en opleidingen in hun vakgebied. Aangezien ik zelf niet in de rechtspraktijk sta, vind ik het interessant en leerrijk om op die manier wat meer voeling te krijgen met de praktijk en te vernemen waar er knelpunten zijn. Ik beschouw dit soort van voordrachten als een nuttige kruisbestuiving van theorie en praktijk.

Prof. Jules Stuyck
Emeritus hoogleraar KU Leuven, advocaat Liedekerke


Biografie van de spreker Prof. Jules Stuyck

Tienen, 31 juli 1948
Dr. in de rechten 1970 en dr. in de rechtsgeleerdheid K.U.Leuven, 1975

Buitengewoon hoogleraar Rechtsfaculteit K.U.Leuven
(doceert Europees recht en consumentenrecht)

 • Directeur van het Studiecentrum voor Consumentenrecht en het Centrum voor Europees Economisch Recht
 • Directeur van het Centre for Advanced Legal Studies (LL.M. programma)

Sinds 1987: Buitengewoon hoogleraar Rechtsfaculteit R.U. Nijmegen
(doceert Europees recht)

Since 2000: Visiting professor at the Central European University Budapest (teaching European Competition Law)

Professeur invité à l’Université Panthéon-Assas Paris 2 (cours de droit européen de la consommation)

Advocaat, Partner Liedekerke, Brussel

Ongeveer 350 publicaties op het gebied van het Europees recht, het consumentenrecht, handelspraktijken,economisch recht.

Mr. Annelies Marissens
Advocaat


Biografie van de spreker Mr. Annelies Marissens

Annelies Marissens studeerde in 2008 af als master in de rechten en in 2009 als master in de politieke wetenschappen. Na haar studies vatte zij haar stage aan bij het advocatenkantoor Plaeke en vervolledigde zij haar stage bij het advocatenkantoor Corstjens & Dillen.

Na het volgen van postuniversitaire opleidingen behaalde zij het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en bekwam zij haar erkenning als familiaal bemiddelaar.

Na jarenlange medewerking te hebben verleend bij het advocatenkantoor Corstjens & Dillen richtte zij in 2015 haar eigen kantoor te Deurne op.

Zij is tevens verbonden aan de KU Leuven alwaar zij als praktijkassistent actief is.

 

 Waarom ik graag spreek!

In 2015 sprak ik voor het eerst voor Confocus het bleek een zeer aangename ervaring te zijn. Dit des te meer gelet op de goede locatie en omkadering. Als spreker kon ik spreken voor een groep die ideaal was samengesteld wat betreft omvang alsook professionele achtergrond. Hierdoor werd op een optimale manier kennis overgebracht zowel van de spreker ten aanzien van de deelnemers als van de deelnemers onderling.

Mr. Michaël Warson
Advocaat-vennoot en mediator Advocom


Biografie van de spreker Mr. Michaël Warson

Michaël Warson is advocaat-vennoot, mediator, adviseur familiebedrijven en curator in het kantoor ADVOCOM ADVOCATEN & BEMIDDELAARS. Juridische kennis combineren met communicatieve, onderhandelende en bemiddelende vaardigheden zijn voor hem de essentie van een modern advocaat of een advocaat-mediator. Hij doceert communicatievaardigheden, onderhandeling en bemiddeling in het kader van de BUBA-opleiding advocaten-stagiairs, is gastdocent aan Faculteit Rechtsgeleerdheid te Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK) en veelgevraagd spreker op seminaries en opleidingen inzake alternatieve conflictoplossing. Naast lid van de ADR-commissie OVB, syndicus van de ADR-commissie van de Orde van Advocaten te Hasselt en lid van de Algemene Commissie van de Federale Bemiddelingscommissie is hij coauteur van het boek “Praktische Gids Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken” en auteur van diverse bijdragen en artikelen inzake alternatieve conflictoplossing en de integratie ervan binnen de advocatenpraktijk.

 

 Waarom ik graag spreek!

Het integreren van noodzakelijke vaardigheden in de advocatenpraktijk is een passie geworden die ik enorm graag deel met mensen en beroepsgenoten. Het is door de interactie van nieuwe ideeën en de confrontatie van nieuwe inzichten dat zowel mijn publiek als ikzelf rijker worden als mens, als advocaat en als mediator.

Mr. Maxime Monard
Advocaat Monard Law


Biografie van de spreker Mr. Maxime Monard

Maxime Monard is advocaat bij Monard Law, gespecialiseerd in vennootschapsrecht, M&A en handels- en economisch recht. Maxime begeleidt cliënten bij fusies, overnames, investeringen en soortgelijke transacties.
Daarnaast is Maxime beslagen in het onderhandelen en opstellen van diverse commerciële overeenkomsten en staat hij cliënten geregeld bij in commerciële en vennootschapsrechtelijke litiges. Als gecertificeerd adviseur familiebedrijven adviseert Maxime ook over de specifieke uitdagingen waarmee familiebedrijven worden geconfronteerd.
Maxime behaalde zijn Master in de Rechten na studies aan de KU Leuven en New York University en behaalde een bijkomende Master of Laws aan Stanford University in de VS.

Maxime is praktijkassistent vennootschapsrecht aan de KU Leuven en UHasselt en spreekt geregeld op studiedagen over diverse onderwerpen met relevantie voor de vennootschapspraktijk.

 

 Waarom ik graag spreek!

Het is steeds een genoegen om mijn passie voor het vennootschapsrecht en mijn ervaringen uit de praktijk te delen, bij voorkeur in interactie met het publiek.

Mr. Stéphane Vereecken
Advocaat-vennoot Charlier Advocaten


Biografie van de spreker Mr. Stéphane Vereecken

Sedert 2001 combineer ik advocatuur met een praktijkassistentschap aan Universiteit Gent, naast activiteiten in het kader van arbitrage. Als lid van diverse bestuursredacties en als auteur probeer ik te zorgen voor nuttige bijdragen in de vakliteratuur; spreken op juridische seminaries zorgt in aanvulling hierop voor de nodige afwisseling.

 

 Waarom ik graag spreek!

Het is fijn om met mensen die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn, van gedachten te wisselen om zo te komen tot nieuwe inzichten.

Mr. Eric Van der Mussele
Advocaat


Biografie van de spreker Mr. Eric Van der Mussele

Eric Van der Mussele  is advocaat aan de balie van Antwerpen, bij het advocatenkantoor Van der Mussele & Vanden Bosch. In het kader van de pro-Deo bijstand zet hij zich in voor problemen van minderjarigen en jongeren. Binnen de Orde van Vlaamse Balies (OVB) doceert hij de cursus jeugdrecht in de BUBA-opleiding en in de OVB-bijzondere opleiding jeugdrecht. Hij is mede-stichter van de Antwerpse Jeugdpermanentie. Sedert 1985 is hij de verantwoordelijk binnen de Balie voor de BJB sectie jeugdrecht. Hij is medeoprichter en voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten. Hij is lid van de rechtspraak redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Hij was lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Hij is lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en van de OVB-Commissie Jeugdrecht. Hij is lid van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK). Hij publiceerde meerdere bijdragen over jeugdrecht.

 

Waarom ik graag spreek!

Rechten van kinderen zijn nog altijd onvoldoende gewaarborgd. Dagelijks dienen zich juridische en sociale problemen aan die een goede oplossing vereisen. Als jeugdadvocaat kan je het verschil maken voor jongeren. Het is belangrijk om ervaringen uit te wisselen met collega’s en andere actoren in het werkveld.

Mr. Kristof Vanhove
Advocaat-vennoot INTEGRA advocaten


Biografie van de spreker Mr. Kristof Vanhove

Kristof Vanhove, Ph.D. is gespecialiseerd in het vastgoedrecht (en met name het handelshuurrecht, bouwrecht en zakenrecht), alsook in het commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise, zowel op het vlak van geschillenbeslechting, adviesverlening, onderhandeling en bemiddeling.

Kristof is licentiaat (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur (Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling). In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt. Hij is thans vennoot bij INTEGRA advocaten.

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof is specialist handelshuurrecht en auteur van diverse toonaangevende publicaties.

Mr. Dave van Moppes
Advocaat-vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten


Biografie van de spreker Mr. Dave van Moppes

Dave van Moppes behaalde een Master in Recht, vervolgens een Master na Master vennootschapsrecht en een graduaatsdiploma Fiscale Wetenschappen.

Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en sinds 2015 ook lid van de balie te Luik.

Dave van Moppes combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Hij is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave van Moppes verstrekt als eerste en voorlopig enige advocaat, interne anti-witwasopleidingen en workshops. Daarnaast publiceert hij in toonaangevende vaktijdschriften en is een vaak gevraagde spreker.

 

 Waarom ik graag spreek!

Als expert wordt Tuerlinckx Fiscale Advocaten vaak om haar inzicht en mening gevraagd. Deze expertise deelt Dave van Moppes graag met de markt.

Dhr. Thomas Zwaenepoel
Partner KPMG Belastingconsulenten


Biografie van de spreker Dhr. Thomas Zwaenepoel

Thomas Zwaenepoel (lic. rechten KUL, 1995) is sinds 20 jaar actief als belastingconsulent bij KPMG.
Hij houdt zich dagdagelijks bezig met de fiscaal-juridische begeleiding van familiale ondernemingen en focust zich vooral op vennootschapsbelasting en KMO-fiscaliteit.
De laatste jaren houdt hij zich voornamelijk bezig met de fiscale structurering van de overdracht van familiale ondernemingen enerzijds en de toepassing van diverse fiscale incentives (octrooi-aftrek, investeringsaftrek, R&D) anderzijds.

 

 Waarom ik graag spreek!

Ik hou van de interactie met de deelnemers. Niets is interessanter dan ingaan op een ‘real life case’, zoals die vaak door deelnemers wordt naar voor gebracht. Niets is zinvoller dan in debat gaan met het publiek en brainstormen over een problematiek!

Mr. Wouter Neven
Advocaat-vennoot Lydian


Biografie van de spreker Mr. Wouter Neven

Wouter Neven is partner bij Lydian en is er hoofd van de praktijken Real Estate en Regulatory. Hij heeft ruime ervaring in vastgoed-, milieu- en administratief recht. Wouter is gespecialiseerd in vastgoedtransacties gecombineerd met administratief- en milieurechtelijke aspecten en daarnaast heeft hij bijzondere expertise in begeleiding van overheidsopdrachten, onderhandelingen met overheden en overheidsinstellingen en in het opstellen van overeenkomsten, financieringsovereenkomsten en aansprakelijkheidsregelingen. Wouter treedt op voor enkele van de meest vooraanstaande publieke en private bedrijven waarvoor hij een groot aantal overnames, joint ventures, bouwprojectprogramma’s en belasting optimaliserende investeringen heeft uitgevoerd. Hij adviseert ook aangaande geschillenbeslechting en contractuele ruimtelijke ordeningskwesties. Zowel Chambers als Legal 500 vermelden Wouter als vooraanstaand deskundige in zijn vakgebied.

Mr. Pieter Van den Broeck
Advocaat-partner Monard Law


Biografie van de spreker Mr. Pieter Van den Broeck

Pieter Van den Broeck studeerde in 2001 af als Licentiaat in de Rechten (UGent) en behaalde in 2003 een Master-na-Master licentie in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteiten van Leuven en Brussel.
Pieter heeft meer dan 15 jaar ervaring en sinds mei 2013 is hij benoemd als associate partner bij Monard Law.
Pieter heeft zich gespecialiseerd in het vennootschapsrecht met een focus op corporate en corporate real estate transacties (o.a. fusies, overnames, familiale overdracht, herstructureringen, …) en adviesverlening. Pieter heeft een bijzondere affiniteit met familiebedrijven. Zo volgde hij in 2015-2016 de Executive opleiding “Adviseur van familiebedrijven” aan de EHSAL Management School (Brussel).
Pieter wordt erkend in de Legal500 2014-2016 edities voor Corporate-M&A.
Hij is verder o.m. actief binnen VOKA Oost-Vlaanderen en AIJA (International Association of Young Lawyers), waar hij lid is van het Executive Committee.

 

 Waarom ik graag spreek!

Pieter Van den Broeck spreekt geregeld op binnen- en buitenlandse seminaries en conferenties over M&A gerelateerde topics. Pieter vertrekt daarbij steeds vanuit zijn praktijkervaring en probeert zoveel mogelijk praktische tips&tricks mee te geven.

Mr. Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Scherpa Law


Biografie van de spreker Mr. Jo Roseleth

Jo Roseleth is sinds 1 september 1998 advocaat (Nederlandstalige Balie te Brussel). Hij heeft zich toegelegd op het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Hoewel Jo zijn cliënteel uiteraard – ook voorafgaandelijk – advies verleent, verdedigt hij met evenveel deskundigheid en enthousiasme zijn cliënten in een administratieve en/of gerechtelijke procedure. Daarnaast staat Jo particulieren en ondernemingen ook graag bij in hun vermogens- en successieplanning. Zijn dagelijkse advocatenervaring verrijkt Jo door deelname aan de academische wereld (Gastdocent FHS – Odisee) en gespecialiseerde studiedagen, alsook door het schrijven in fiscale tijdschriften, boeken of naslagwerken

 

 Waarom ik graag spreek!

Spreken op studiedagen zoals deze is verrijkend, op verschillende vlakken. De thema’s zijn vaak welomlijnd waardoor we vaak grondig kunnen blijven stilstaan bij bepaalde topics. Bovendien zorgt de interactie met de deelnemers vaak voor interessante en originele invalshoeken. Dit alles gecombineerd met een fijne babbel voor of na de sessies maakt het altijd de moeite waard om te komen spreken.

Mr. Geert Lenssens
Advocaat-vennoot SQ Law


Biografie van de spreker Mr. Geert Lenssens

Geert Lenssens is advocaat, mediator en plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Gent. Hij heeft zijn kantoor in Brussel en is ingeschreven op het tableau aldaar. Geert Lenssens is als advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht waarbij hij ook praktische verbindingen legt met andere rechtstakken onder meer erfenisrecht en strafrecht. Hij is ook auteur van een boek over oplichting en financiële misdrijven “Belogen en bedrogen” uitgegeven bij Borgerhoff en publiceert regelmatig opinies in vooraanstaande kranten. Hij treedt op als advocaat in geruchtmakende dossiers zoals Fortis, Arco, Lernout & Hauspie en Dieselgate.

 

 Waarom ik graag spreek!

Geert Lenssens geeft regelmatig voordrachten en de natuur van zijn beroep is ook een van zijn passies. In zijn voordrachten tracht hij hierbij voortdurend in te pikken op de actualiteit, voorbeelden uit zijn ruime ervaring te bespreken en vooral out of the box te denken.

Goed bereikbare locaties
dicht bij jou in de buurt

Confocus heeft drie mooie locaties gereserveerd voor de Rechtsdagen 2016. Tijdens deze alweer 7e editie kan je kiezen tussen Edegem, Hasselt en/of Gent. Indien je meer punten moet behalen, kan je ook naar meerdere locaties komen. Laat ons dit zeker weten, wij bieden je een mooie korting aan.

Een sterk netwerk dat je ondersteunt

Voor de advocatuur en de bedrijfsjuridische praktijk heeft Confocus een breed aanbod aan cursussen en seminars. Deze opleidingen zijn op topniveau en hebben als doel de praktijkjurist te ondersteunen bij het succesvol uitoefenen van zijn vak.

Een unieke kans voor de uitbouw van jouw business

Deskundige sprekers vertalen actuele ontwikkelingen en inzichten naar je eigen praktijk. Je kan het geleerde direct toepassen bij het adviseren van je cliënteel.
Meer info over het programma >>

 Meer dan 1.800 advocaten hebben zich de afgelopen 6 edities reeds laten bijscholen door ons team van 65 experten

Profiteer nu van speciale teamkorting
schrijf in samen met uw collega’s en ontvang teamkorting
Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden