+32 (0)11/75 41 02 info@confocus.be

Rechtsdagen 2018

PROGRAMMA RECHTSDAGEN 2018

Programma van 23 augustus in Hasselt en 28 augustus in Gent

 

ZAAL 1
Vennootschapsrecht

naar het volledige programma

ZAAL 2
Verzekeringsrecht

naar het volledige programma

ZAAL 3
Vastgoed- en stedenbouwrecht

naar het volledige programma

ZAAL 4
Familiaal vermogensrecht

naar het volledige programma

09u10Inleiding door de organisatie
09u15Impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten
Mr. Pieter Van Den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law & Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law
Autoverzekeringen: de aanpassingen aan het Modelcontract sedert 31 mei 2017
Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen
De hervorming van de vastgoedmakelaarswet
Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot, Orys
Het testament doorgelicht
Mr. Dirk De Groot, advocaat, Sherpa Law
10u45Koffiepauze
11u15Impact van het nieuwe vennootschapsrecht op M&A
Mr. Pieter Van Den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law & Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law
Brandverzekering
Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen
Appartementsmede-eigendom
Hasselt:
Dhr. Walter Niewold, vrederechter, kanton 1 Hasselt
Gent:
Dhr. Danny De Schepper, vrederechter, Gent
Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht
Mr. Dirk De Groot, advocaat, Sherpa Law
12u45Lunch & netwerking
13u45Bestuurdersaansprakelijkheid, vandaag en morgen
Mr. Dominique De Marez, advocaat, balie Kortrijk (Eubelius)
De verzekeringswet: enkele hete hangijzers
Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach
Onderhuur: toelaatbaarheid en rechtsgevolgen (gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht)
Prof. dr. emeritus Aloïs Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen
Schenking: capita selecta
Dhr. Bart Van Den Bergh, Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Hasselt
15u15Koffiepauze
15u45De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling in het nieuwe vennootschapsrecht
Mr. Pieter Van Den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law (enkel Hasselt) & Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law
Productaansprakelijkheid en verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid “Na levering”
Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach
Actualia handelshuur en woninghuur
Dr. mr. Kristof Vanhove, Advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Integra advocaten
Vereffening-verdeling: procedurele topics
Dhr. Bart Van Den Bergh, Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Hasselt
17u15Einde van de Rechtsdag in Gent / Hasselt


MEER INFO
ZAAL 1
Vennootschapsrecht


 


MEER INFO
ZAAL 2
Verzekeringsrecht


 


MEER INFO
ZAAL 3
Vastgoed- en stedenbouwrecht


 


MEER INFO
ZAAL 4
Familiaal vermogensrecht


 

 

Programma van 30 augustus in Antwerpen

 

ZAAL 1
Insolventierecht

naar het volledige programma

ZAAL 2
Bouwrecht en verzekeringen

naar het volledige programma

ZAAL 3
Strafrecht

naar het volledige programma

ZAAL 4
Erfrecht

naar het volledige programma

09u10Inleiding door de organisatie
09u15De nieuwe insolventiewet
Boek XX: algemene inleiding en WCO
Mr. Dominique De Marez, advocaat, balie Kortrijk (Eubelius)
Verzekeringen: enkele (W)LVO-bepalingen relevant voor de bouw
Mr. Bob Goedemé, advocaat, Schoups Advocaten
Het nieuwe strafwetboek in de steigers
Mr. Kris Luyckx, advocaat-vennoot, Desdalex en gastdocent, Universiteit Antwerpen
De hervorming van de Vlaamse registratiebelasting (VLABEL)
Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat
10u45Koffiepauze
11u15De nieuwe insolventiewet
Boek XX: faillissementen
Mr. Joris J. De Smet, advocaat
Leidraad inzake kabelschade
Mr. Roel De Kaesteker, advocaat
De nieuwe wetboeken van strafvordering en strafuitvoering: quo vadis?
Mr. Kris Luyckx, advocaat-vennoot, Desdalex en gastdocent, Universiteit Antwerpen
Het nieuwe erfrecht
Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat
12u45Lunch & netwerking
13u45Knipperlichten in de balans: hoe herken je een bedrijf in moeilijkheden
Prof. Dr. Ghislain Houben, professor, Universiteit Hasselt
Alle BouwplaatsRisico's (ABR-verzekering): de details maken het verschil. Een blik op en achter de algemene voorwaarden. Het relatieve van "Alle risico's...behalve …"
Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen
Recente tendensen in de rechtspraak van het EHRM
Prof. Dr. Mr. Joachim Meese, hoofddocent, Universiteit Antwerpen en advocaat-vennoot, Van Steenbrugge Advocaten
De nieuwe erfbelasting
Mr. Mark Delboo, advocaat en partner, advocatenkantoor DELBOO
15u15Koffiepauze
15u45Capita selecta: bestuurdersaansprakelijkheid en schuldkwijtschelding onder het nieuwe insolventierecht
Mr. Bert Bekaert, advocaat-vennoot, Everest Law
Tienjarige aansprakelijkheid en de nieuwe wet Peeters: verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid nu ook voor aannemers
Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen
Gerechtskosten in strafzaken
Prof. Dr. Daniel De Wolf, hoofddocent, Vrije Universiteit Brussel
Erfovereenkomsten en de wijzigingen in het nieuwe erfrecht
Mr. Rinse Elserman, advocaat, Cazimir
17u15Einde van de Rechtsdag in Antwerpen


MEER INFO
ZAAL 1
Insolventierecht


 


MEER INFO
ZAAL 2
Bouwrecht en verzekeringen


 


MEER INFO
ZAAL 3
Strafrecht


 


MEER INFO
ZAAL 4
Erfrecht


 

 

Avondsessie Rechtsdag Antwerpen | 2 juridische punten
naar het volledige programma
als u de avondopleiding wil volgen, dient u apart in te schrijven

18u00Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet voor de avondopleiding
18u30

Strafrechtelijke risico's en aandachtspunten voor advocaten:
hoe vermijdt u vervolging wegens medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?Mr. Pieter Helsen, advocaat-vennoot, Monard Law

20u30Einde van de avondopleiding


MEER INFO
AVONDSESSIE